Previous Image
Next Image

info heading

info content


เว็บในเครือโชคดีทะเบียน

วิธีการจดทะเบียนรถ

กรณีรถใหม่ป้ายแดง


1. รับเอกสารได้ที่กรมการขนส่งทางบก (หมอชิต)
2. เซ็นเอกสารในช่องผู้รับโอน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ
3. นำเอกสารส่งตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อทำการจดทะเบียนต่อไป

เอกสารที่ต้องใช้

เอกสารประกอบการจดทะเบียนรถใหม่
1. หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้
2. หนังสือแสดงสิทธิเลขหมายทะเบียน (ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิเลขหมายประมูล
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา)
– ลงนามในเอกสาร ในเอกสารทุกฉบับให้สมบูรณ์
– ส่งมอบโชว์รูมที่ออกรถ

ขั้นตอนการยื่นสลับป้าย
1. เอกสารที่ต้องใช้
2. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา)
– กรอกเอกสารใน ใบคำขอ (อื่นๆ)
– ระบุเพื่อขอทำการสลับป้ายทะเบียนรถ
– จากหมายเลขทะเบียน……………..เป็น…………….
5. หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้
6. ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิเลขหมายประมูล
– ยื่นตรวจเอกสารที่ ชั้น 2 อาคาร 2 ช่องขวาสุด ( ข้างช่อง 1 ติดกับเคาเตอร์ตำรวจจราจร )
– ดำเนินการตัดเลขที่ ชั้น 4 อาคาร 2
– นำเอกสารทั้งหมดมายื่นที่ ช่อง 36 อาคาร 2 ชั้น 2 จะได้รับใบรับเรื่องจากกรมการขนส่งทางบก ให้รอ 3-5 วัน วันทำการ โดยสามารถโทรมาตรวจสอบว่าเรื่องเสร็จหรือไม่ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในใบรับเรื่อง 3 – 5 วัน
– เมื่อเรื่องเสร็จให้นำใบรับเรื่อง กลับมายื่นที่ช่อง 36 จะได้รับบัตรคิว เพื่อรอชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 1,775 บาท ที่ช่อง 32 – 35
– รอเรียกชำระเงิน เมื่อชำระเงินเสร็จให้นั่งรอใบเสร็จรับเงิน, สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และแผ่นป้ายวงกลม
– ให้นำใบเสร็จรับเงินไปรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ ที่ชั้น 1 อาคาร 3 ให้นำแผ่นป้ายทะเบียนเดิมไปเปลี่ยนด้วย

กรณีรถจัดไฟแนนซ์อยู่ ต้องเพิ่มเติมเอกสารดังนี้


1. สำเนาหนังรับรองบริษัท (ไฟแนนซ์)
2. หนังสือมอบอำนาจจาก ไฟแนนซ์
3. หนังสือยินยอม
– ผู้เช่าซื้อลงนามในช่องผู้ขอใช้
– ไฟแนนซ์ ลงนามในช่องผู้ยินยอม

บริหารงานโดย คุณม่อน ฝ่ายขายและผู้จัดการฝ่ายการตลาด รถนำเข้า บ.Osk motoring (เลียบด่วน)
โชคดีเลขสวย
One Stop Services
#ด้วยประสบการณ์ตรงกว่า 10 ปี

:- รับจองทะเบียนรถ ( หมวดเก่า และ ใหม่ )
:- ซื้อ-ขาย และแลกเปลี่ยนทะเบียนสวย ทะเบียนมงคล
:- ซื้อ-ขาย และแลกเปลี่ยนเบอร์มือถือสวย เบอร์มงคล และเบอร์ ViP
:-รับออกแบบเบอร์โทรและจัดวางเลขทะเบียนที่เหมาะกับคุณ
:- รับซื้อรถมือ 2 ทุกชนิด
   (ดูรถถึงหน้าบ้าน ซื้อรถจ่ายเงินสดทุกเคส)
:- ขายรถนำเข้า Osk motoring ทุกรุ่น / รถยุโรป + ศูนย์บริการหลังการขาย
:- รับต่อประกันภัยรถยนต์ทุกบริษัท พร้อม พรบ. ราคากันเอง
Hotline ตลอด 24 ชม.
  @ChokdeeTabien
  ChokdeeTabien
  ChokdeeTabien